Cum se redactează un articol stiintific

0
2742
articol stiintific

Scrierea unei lucrări științifice reprezintă de cele mai multe ori modul de a pune punct unei cercetări sau unui calcul academico-științific intens. Un articol stiintific va fi mereu o componentă importantă a tezei de doctorat. Înainte de începerea scrierii unei astfel de lucrări, ar fi indicat ca rezultatele experimentului sau cercetării să fie cunoscute pentru a nu prelungi timpul de lucru care va fi investit în articol. Așadar, pentru că de cand sunt freelancer m-am întâlnit deja de multe ori cu proiecte unde scrierea științifică a fost necesară, consider că este important să știm exact ce pași trebuie să urmăm atunci când lucrăm la un articol stiintific.

Titlul

Titlul nu are doar funcție de informare a cititorului, dar este și o unealtă foarte eficientă pentru atragerea atenției. Un titlu ferm poate face diferența dintre două articole bazate pe același experiment. Atenție, este o diferența între titlu eficient și un titlu care sună mai mult a clickbait.

Alegerea titlului potrivit se va face și ținând cont de modelul deja abordat de jurnalul unde va urma să fie publicat articolul(titluri mai generale sau mai specifice). Lungimea recomandată pentru un titlu este de 10-12 cuvinte, dar există și excepții, iar anumite jurnale preferă ca toate articolele să aibă un titlu de maxim 8 cuvinte. Titlurile nu trebuie să fie prea specifice. Un titlu mai general dar care conține unul, doi sau trei termeni despre cercetarea făcută, este ideal.

Este de la sine înțeles că titlul este cel care aduce cititorul să răsfoiască materialul, dacă titlul este unul atractiv, un cititor obișnuit va acorda apoi atenție abstractului și concluziilor. Abia apoi, dacă interesul încă nu a scăzut, cititorul va parcurge și restul capitolelor.

Abstractul

Să presupunem că titlul și-a făcut treaba, iar acum cititorul vrea să afle mai multe informații. Fiind un element de bază al unui articol stiintific, abstractul trebuie să conțină toate informațiile de baza din lucrare. Scopul, etapele cercetării, constatări, activitate practică. În abstract trebuie să regăsim informații care ne pot ajuta să ne dăm seama care este domeniul în care se încadrează articolul, cu ce scop este făcută cercetarea, cum s-a făcut aceasta și evident, la ce concluzii s-a ajuns.

În mod obișnuit, un abstract ar trebui să fie ca un rezumat al articolului însumând un număr de cuvinte începând de la 50 până la 200. Un abstract construit corect poate fi și factorul determinant atunci când cineva decide să folosească lucrarea dvs pentru o referință.

Această parte a unui articol stiintific trebuie să asigure recapitularea clară a lucrării.

Nu trebuie să aibă referințe.

Chiar dacă este un mic rezumat, nu înseamnă că trebuie să fie lipsit de coerentă.

Frazele vor fi scurte și la subiect

De obicei, într-un abstract se trec informații care sunt considerate importante.

Introducerea

În introducere, toată informația din același domeniu de cercetare deja făcută publică trebuie reamintită. Această parte a lucrării este destinată reamintirii rezultatelor din literatura de specialitate care se află în strânsă legătură cu articolul. Evident se menționează pentru prima dată și ipotezele. În introducere trebuie descris foarte clar cadrul științific al lucrării și se scot în evidență rezultate precedente pe baza cărora cercetarea în acel domeniu este continuată de autor. Tot aici trebuiesc menționate și metodele de cercetare dar și scopul acesteia. Foarte important pentru un articol de succes este problema, adică de ce lucrarea este interesantă și de ce era necesară o clarificare. Se va prezenta și structura paragrafelor, iar la finele paragrafului se pot pune și pe scurt concluzii.

Analiză Datelor și Metodelor unui articol stiintific

Nucleul articolului stiintific sau a comunicării științifice este etapa metodologiei cercetării. Aici se vor prezenta tehnici, metode de cercetare folosite, algoritmi, tehnologii, cadrul experimental al desfășurării cercetării, cadrul de evaluare a rezultatelor, recuzita folosită, etc. Modul în care experimentul a fost făcut sau metodologia trebuie descrise detaliat și pas cu pas astfel încât oricine va citi lucrarea să poată fi capabil să reproducă experimentul. Sub nici o formă, menționarea surselor(dacă acestea există) metodelor de cercetarea nu trebuie omisă

Toate etapele experimentului trebuie precizate și descrise. Ordinea acestora nu trebuie să fie identică cu ordinea aplicării acestora în experimentul practic. Autorul va decide structura lucrării în funcție de cum crede că va fi mai potrivită pentru cititor. Ecuațiile, testele matematice, analiză rezultatelor fac parte tot din metodologie, deci trebuie precizate.

Rezultate

Probabil cea ai importantă parte a unui articol stiintific. Este locul unde zilele de muncă și cercetare se rezumă la un paragraf cu rezultate. Acest paragraf este foarte atent analizat și joacă un rol important în decizia de publicare sau respingere a lucrării. Indiferent de rezultatul experimentului, acesta trebuie descris și explicat exact așa cum s-a concluzionat. Fie că este un rezultat remarcabil sau nu. Chiar dacă rezultatul nu este unul favorabil, cercetarea poate continua.

Descrierea rezultatelor poate fi însoțită de imagini explicative, grafice sau tabele cu valori. Fiecare dintre aceste grafice pline cu informații vor fi numerotate și vor avea un titlu explicativ care să fie ușor de înțeles pentru ca cititorul să își poată da ușor seama la ce anume se uită.

Un lucru extrem de important de luat în vedere. În lucrarea științifică trebuie precizată clar diferența dintre rezultatele proprii și rezultatele altor cercetări din același domeniu, cercetări care vor fi și citate corespunzător. Creditele se acordă doar pentru noutăți, contribuții și participarea cu noi informații și cunoaștere în domeniu.

Concluzii

Concluziile trebuie scrise clar, ferm și urmate de argumente puternice. Concluziile trebuie să fie construite sub forma unor răspunsuri pentru întrebările adresate în Introducere. Rezultatele trebuie obligatoriu precizate și explicate din nou împreună cu un accent puternic pe importanța lor. Dacă autorul consideră că un paragraf de concluzii nu este necesar, acestea pot fi trecute în secțiunea pentru rezultate.

Bibliografie

Un articol stiintific va conține la sfârșit o listă de referințe. Fiecare dintre aceste referințe trebuie citată. Un mic sfat ar fi că această lista de referințe să fie revizuită după fiecare etapă importantă din lucrare. Dacă lista de referințe va fi făcută la sfârșitul lucrării, volumul de muncă va fi considerabil mai mare.

În această lista se vor trece cu exactitate numele autorilor și titlurile lucrărilor, anul apariției și sursa.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here